Văn phòng giao dịch:

LDC DESIGN & CONSTRUCTION CO.,LTD

458 Pham Thai Buong St., Tân Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Hotline: 0968.093.989

Tel:  (+84 28) 54103553

Fax: (+84 28) 54125320

Email: ldc@ldc-arch.com

Ban do LDC

Thông tin cần thiết phải nhập
Họ Tên (*)
Vui lòng nhập "Họ Tên".
Công ty (*)
Vui lòng nhập "Công ty"
Email (*)
Vui lòng nhập email hợp lệ.
Điện thoại (*)
Vui lòng nhập "Điện thoại" hợp lệ.
Thành phố (*)
Vui lòng nhập "Thành phố".
Nội dung (*)
Vui lòng nhập "Nội dung"